Test Hizmetleri

Normetic

Tahribatsız Muayene

Görsel Muayene (VT)

Kaynakların gözle kontrolü muayene yöntemlerinin en etkili olanıdır. Mua..

Penetrant Testi (PT)

Sıvı penetrant testi yüzey hatalarının tayini için etkin bir yöntemdir. ..

Manyetik Parçacık Testi (MT)

Manyetik Parçacık Testi ferro manyetik parçalar üzerindeki yüzey ve yüze..

Ultrasonik Muayene (UT)

Ultrasonik muayene hataların tespitinde ses demetinin hataya ulaşıp yans..

Ultrasonik Kalınlık Ölçümü

Malzeme kalınlığının referans ses hızına göre ses ile kalınlık ölçümünün..

Radyografik Muayene

Radyografik muayene en etkili hacimsel muayene metodlarından biridir. ..

Time Of Flight Diffraction (TOFT) ve Phased Array ..

Phased Array Ultrasonik (PAUT) yöntemi ile muayene parçasının 3 boyutlu ..

Eddy Current Muayenesi (Girdap Akımları Muayenesi)

Manyetik alan oluşturularak parça yüzeyindeki ve hacimsel hataların tesp..

Portatif Sertlik Testi

Malzemelerin bulunduğu yerde sertlik testi yapılmasına olanak sağlayan m..

Vakum Testi

Depolama tanklarının taban kaynaklarının sızdırmazlık kontrolü için uygu..

Helyum İle Sızdırmazlık Testi

Hassas seviyede sızdırmazlık istenen ürünlerin sızdırmazlık kontrolü hav..

PMI (Positive Material Identification)

Malzemenin içindeki kimyasal alaşımların tespiti için kullanılır. Bünyem..

Total Station İle Hassas Ölçü Kontrolü

Ürünlerin ve yapıların 3 boyutlu olarak ölçülerek boyutsal raporlam..
Normetic

Tahribatlı Muayene

Çekme Testi

EN ve ASME standartlara göre hazırlanan numuneler çekme cihazına bağlana..

Eğme Testi

Metalik malzemelerin ve kaynakların şekil değiştirme kabiliyetlerinin te..

Çentik Testi

Malzeme ve kaynakların ani darbelere karşı direnci Charpy çentik testi i..

Sertlik Testi

Sertlik testi ile malzemenin veya kaynağın plastik deformasyona karşı di..

Makro Test

Makro test metalik malzeme ve kaynağın dağlanarak ısıdan etkilenen bölge..

Mikro Test

Dağlanmış veya dağlanmamış numunenin tane iç yapısı hakkında detaylı bil..

Kimyasal Analiz

Metalik malzeme ve kaynağın kimyasal bileşiminin ölçülmesidir. Malzeme i..

Replika Testi

Replika Seti, metalik malzeme ve kaynağın yorulma durumlarının tespiti i..